DTDV E-Dergi

Danimarka Türk Diyanet Vakfı

DTDV E-Dergi

"DTDV E-Dergi" sahibi Danimarka Türk Diyanet Vakfıdır. Yılda iki sayı olarak yayınlanır.

DTDV E-Dergi'de bilimsel makaleler ve araştırma yazıları ile güncel sosyal, dini konuları ele alan yazılar ile görsel materyallere yer verilir.

DTDV E-Dergi Editörü: Hüseyin Gültekin

DTDV E-Dergi Yayın Kurulu: Doç. Dr. Abdullah Şimşek, Dr. İhsan Kara, Fatma Zehra Öztürk

DTDV E-Dergi Web Tasarım ve Uygulama: Abdurrezzak Sarıkaya, Mesime Çelik, Recep Avsever

Web: http://www.danimarkatdv.org

E-Mail: vakif@Danimarkatdv.org

Adres: Paul Bergsøesvej 14, 2600 Glostrup

Telefon:   +45 33 23 03 13

Telefaks: +45 33 21 06 46